نویسنده = ���������������� ��������
تأملی بر ویژگی‌های معلمان مبتلا به فلات شغلی: یافته‌های یک مرور نظام‌مند

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 65-80

10.48308/jcoc.2022.102633

حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان؛ زهرا کائیدی