نویسنده = یوسفی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل پیش بینی رهبری اخلاقی بر اساس متغیرهای هنجاری و فردی (رفتاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

محمد نقی ایمانی؛ زهره یوسفی؛ اصغر شریفی