نویسنده = �������� ���������� ����������
جهت‌گیری‌های روان‌شناختی و عملکردی افراد کارآفرین

دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 37-56

10.48308/jcoc.2022.103038

ایمان یوسف زاده؛ محمد رضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان