نویسنده = طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی مردم‌نگارانه بر نوع نگاه به اشتغال (مورد مطالعه دانشجویان دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ حامد دهقانان