نویسنده = �������������� ��������
واکاوی الگوی شوخ‌طبعی در محل کار: رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 127-152

10.48308/jcoc.2022.102246

حسن اسماعیلیان؛ هادی تیموری؛ آرش شاهین


طراحی مدل جبران خدمات راهبردی شاغلین شرکت برق منطقه‌ای یزد

دوره 12، شماره 45، بهمن 1399، صفحه 9-30

10.52547/jcoc.12.4.9

سمانه کارگریان؛ علی شائمی برزکی؛ هادی تیموری