نویسنده = بهلولی، دکتر نادر
تعداد مقالات: 1
1. .طراحی مدل بهینه انعطاف پذیری منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی به روش استنتاج فازی

دوره 10، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 33-68

غلامرضا اسگندری؛ دکتر نادر بهلولی؛ دکتر غلامرضا رحیمی؛ دکتر سید عبداله حجتی