نویسنده = ������������ ���������������������� ��������
ارائه مدلی برای تاب‌آوری شغلی معلمان بر اساس سبک مقابله‌ای و نقش واسطه‌ای باورهای مذهبی

دوره 8، شماره 26، فروردین 1395، صفحه 126-141

سمیه ساداتی فیروزآبادی؛ ژیلا نورانی کوتنایی