نویسنده = �������������� ������
طراحی الگوی ارزیابی همسویی راهبردهای آموزش منابع انسانی با اهداف فناوری اطلاعات در بانک های دولتی(مورد مطالعه: بانک کشاورزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1402

10.48308/jcoc.2023.103573

مریم سلیمی اسطلکی؛ حسن رنگریز؛ مهدی خیراندیش


عوامل موثر بر دلبستگی شغلی کارکنان با رویکرد فراتحلیل

دوره 10، شماره 37، دی 1397، صفحه 117-146

حسن رنگریز؛ عاطفه سجاد؛ سلیمه لطیفی جلیسه