نویسنده = شیروانی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عملکرد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کتابداران

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 145-163

حاجیه نظیری استانه؛ نصرت ریاحی نیا؛ ّبیژن عبدالهی


2. طراحی و ارائه مدلی برای رهبری اصیل در سازمان امور مالیاتی کشور

دوره 3، شماره 2، تابستان 1387

یادگار محمدی ارمندی؛ علیرضا شیروانی؛ ایرج سلطانی