نویسنده = فلسفی نژاد، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ولی– فرزندی و اختلالات برون نمود در کودکان با مادر شاغل و غیر شاغل

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 92-103

آناهیتا خدابخشی کولایی؛ شهرزاد حسنی؛ محمدرضا فلسفی نژاد