نویسنده = کریمی، سید بهاالدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین حالت‌های مثبت روان‌شناختی با رضایتمندی شغلی در مدرسان

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 123-138

رحمان عزیزی؛ لقمان احمدی پور؛ سید بهاالدین کریمی