نویسنده = سیمین حسینیان
تدوین فرصت یاب تحصیلی بومی بر اساس الگوی رغبت ر کروی تریسی در ایران

دوره 12، شماره 42، فروردین 1399، صفحه 31-48

10.52547/jcoc.12.1.31

لیلا حق شناس؛ محمد رضا عابدی؛ ایران باغبان؛ سیمین حسینیان


پیش بینی سلامت روان معلمان بر اساس متغیر های رضایت زناشویی و خودکارآمدی، با میانجی ‏گری رضایت شغلی به منظور ارایه مدل

دوره 9، شماره 30، تیر 1396، صفحه 91-115

سید صادق نبوی؛ فرامرز سهرابی؛ غلامعلی افروز؛ سیمین حسینیان؛ علی دلاور


آموزش مشاوره مسیر شغلی بر رشد نقشه شناختی اشتغالات در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ممسنی

دوره 8، شماره 27، تیر 1395، صفحه 58-77

نوشین پردلان؛ عدالت کریمیان؛ زینب حیدری؛ سیمین حسینیان


بررسی رابطه ابعاد موانع سازمانی با ابعاد انگیزش شغلی خودتعیین‌کنندگی

دوره 7، شماره 24، مهر 1394، صفحه 29-50

نوری کعب عمیر؛ نگار جهاندیده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


فرسودگی شغلی و عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با آن در بین حسابداران شاغل در شرکت‌های دولتی

دوره 7، شماره 24، مهر 1394، صفحه 73-92

سپیده راجی زاده؛ حجت اله زنگی‌آبادی زنگی آبادی


بررسی رابطة خودپنداره، کیفیت زندگی و سلامت روانی مربیان مهدکودک استان تهران

دوره 6، شماره 20، فروردین 1393

سیمین حسینیان؛ سوگند قاسم زاده؛ زهره انوشه؛ آراس رسولی