عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 9, شماره 30 (1396): دوره 9، شماره 30، بهار 1396 طراحی مدل ارتقاء بهره وری کارکنان در سازمان:تبیین نقش سرمایه روان شناختی چکیده   PDF
مژگان حمیدی بیناباج
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1394 طراحی مدل تقویت ماندگاری سازمانی کارکنان دانش‏پایه: با استفاده از فن دلفی چکیده
مهدی رشیدی, رضا رسولی, علیرضا موغلی
 
دوره 6, شماره 21: زمستان 1393 طراحی مدل تقویت ماندگاری سازمانی کارکنان دانش‏پایه: با استفاده از فن دلفی چکیده   PDF
مهدی رشـیدی, علیرضا موغلی, رضا رسولی
 
شماره 18: بهار 1393 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامدهای فشارزاهای چالشی و فشارزاهای بازدارنده در کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران چکیده
فاطمه دانش, نسرین ارشدی, عدالکاظم نیسی
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1394 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامد‌های فشارزا‌های چالشی و فشارزا‌های بازدارنده در کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران چکیده   PDF
نسرین ارشدی, فاطمه دانش, عبدالکاظم نیسی
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1394 فرسودگی شغلي و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در بین حسابداران شاغل در شرکت های دولتی چکیده
سپیده راجی زاده, حجت اله زنگی آبادی
 
دوره 7, شماره 3: پاییز1394 فرسودگی شغلي و عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با آن در بین حسابداران شاغل در شرکت‌های دولتی چکیده   PDF
سپیده راجی زاده, حجت اله زنگی‌آبادی زنگی آبادی
 
شماره 15: تابستان 1392 مدل ادراك و نگرش معلمان نسبت به توسعه حرفه‌اي در مراكز تربيت معلم: مطالعه‌ تركيبي چکیده   PDF
ﻣﺮﺗــﻀﻲ ﻃــﺎﻫﺮي, ﻣﺤﺒﻮﺑــﻪ عارفی, ﻣﺤﻤﺪﺣــﺴﻦ ﭘﺮداﺧﺘﭽﻲ, محمد ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ
 
دوره 9, شماره 30 (1396): دوره 9، شماره 30، بهار 1396 مدل ساختاری تأثیر سبک رهبری اخلاقی و عدالت سازمانی ادراک شده بر سکوت سازمانی چکیده   PDF
بهناز مهاجران, افشین دیوبند
 
شماره 14: بهار 1392 مطالعه رابطه نظام‌هاي ارزشي و تعهّد ‌سازماني كاركنان آموزش و پرورش شهر ايذه چکیده   PDF
ﻣﻠﻮك ﺣﺒﻴﺒﻲ
 
بهار 1393 مقايسه اثربخشي آموزش شناختي مبتني بر ذهن‌آگاهي متناسب با فرهنگ ايرانی و آموزش شناختي ـ رفتاري بر استرس شغلي کارکنان شرکت‌هاي خدمات‌رسان چکیده   PDF
داریوش جلالی, اصغر آقایی, هوشنگ طالبی, محمدعلی مظاهری
 
شماره 18: بهار 1393 مقايسه اثربخشي آموزش شناختي مبتني بر ذهن‌آگاهي متناسب با فرهنگ ايرانی و آموزش شناختي ـ رفتاري بر استرس شغلي کارکنان شرکت‌هاي خدمات‌رسان چکیده   PDF
داریوش جلالی, اصغر آقایی, هوشنگ طالبی, محمدعلی مظاهری
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1394 مقايسه اثربخشي رويکردهاي سنتي، مدرن و فرامدرن مشاوره مسير شغلي بر افزايش انطباق‌پذيري مسير شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان چکیده   PDF
عبدالرحيم کسايي اصفهاني, محمدرضا عابدي, ايران باغبان, سيمين حسينيان
 
شماره 9: زمستان 1390 مقايسه ميزان خودانضباطي و سطوح آن در شرايط كاري مختلف در بين كاركنان توليد چکیده   PDF
ﺳﻴﺪه ﻣﻨﻮر ﻳﺰدي, ﻏﺰال زﻧﺪﻛﺮﻳﻤﻲ
 
شماره 14: بهار 1392 مقایسه باورهای غیرمنطقی انتخاب شغل در فارغ-التحصیلان شاغل و غیرشاغل مراجعهکننده به اداره کار شهرستان برازجان چکیده   PDF
ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻟﻘﺎء, ﻛﻴﻮﻣﺮث ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1394 مقایسه تعارض کار – خانواده و سازگاری زناشویی در کارمندان مرد نوبت کار و غیر نوبت کار شرکت پتروشیمی مناطق نفت‌خیز جنوب چکیده   PDF
آناهیتا خدابخشی کولایی, تقی پورابراهیم, لادن منصور, ثمین پاک نژاد
 
شماره 17: زمستان 1392 مقایسه تعارض کار – خانواده و سازگاری زناشویی در کارمندان مرد نوبت کار و غیر نوبت کار (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی مناطق نفت‌خیز جنوب) چکیده
ثمین پاکنژاد
 
شماره 18: بهار 1393 مقایسه شيوه‌هاي مقابله با استرس و خودپنداره در زنان متأهل تحصيل‌كردة شاغل و غيرشاغل چکیده   PDF
سیمین حسینیان, محمد رضا فلسفی نژاد, آناهیتا خدابخشی کولایی
 
شماره 17: زمستان 1392 مقایسه فراتحلیل شش مدل تاثیر نگرش‌های شغلی بر عملکرد کارکنان در 13 شركتپالايش و پخش فرآورده‌های نفتی، نقش واسطه‌ای خود اثربخشی چکیده   PDF
ﺣﻤﻴﺪرﺿــﺎ ﻋﺮﻳــﻀﻲ, ﻣﺤــﺴﻦ ﮔﻠﭙـرور, ﺳــﻴﻤﺎ ﺟﻨﺘﻴﺎن
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1395 مقایسه مثبت‌اندیشی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی حرفه‌ای دریانوردان و کارمندان خشکی شرکت ملی نفتکش ایران چکیده   PDF
زهرا کریمی, احمد کربلایی محمد میگونی, مهرداد ثابت
 
دوره 8, شماره 1: بهار 1395 مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در زوجین هر دو و یکی شاغل ادارات دولتی چکیده   PDF
حنانه امیدی فر, تقی پورابراهیم, ابوالقاسم خوش کنش, ایوب مرادی
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1395 مقایسه‌ی تأثير دو شیوه ی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر نظریات مدرن و فرامدرن بر راهبردهای تنظیم هیجان معلمان: ارزشیابی مجددشناختی و فرونشانی چکیده
معصومه اسمعيلي, زهرا امان اللهي, عاطفه تاجيك
 
دوره 7, شماره 3: پاییز1394 نقش آسیب های هنجاری بر سرمایه روان شناختی و تعالی یابی: مدل سازی معادلات ساختاری چکیده
محسن گل پرور, فرزانه خلج
 
دوره 9, شماره 30 (1396): دوره 9، شماره 30، بهار 1396 نقش اشتیاق کاری در رابطه کامیابی در کار با تعهد به تدريس، رضايت شغلي و احساس تعلق شغلي: ارائه ي الگوي خودگردان چکیده   PDF
هاجر مساح, سیدحمیدرضا عریضی سامانی, مهرداد کلانتری
 
شماره 18: بهار 1393 نقش جوّ اخلاقی محیط کار بر کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس چکیده   PDF
ساناز دهقان مروستی, رویا رسولی
 
176 - 200 (218) << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>