عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
شماره 5: زمستان 1389 ساخت، اعتباريابی و روايی سنجی آزمون آسيب شناسی شغلی اصفهان چکیده   PDF
فاطمه السادات دیباج, فاطمه بهرامی, محمدرضا بهرامی
 
شماره 16: پاییز 1392 ساختار رغبت‌های شغلی پایه در دانش‌آموزان دبیرستانی تربت حیدریه چکیده   PDF
ﻣﻬﺪي اﻛﺒﺮزاده, ﺑﻬﻨﺎز ﻋﺎﺑـــﺪي, ایران ﺑﺎﻏﺒﺎن, ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎﺑﺪي, ﺣﻤﻴـﺪرﺿﺎ ﺧﺴﺮوي
 
بهار 1393 ساختار عاملی و اعتباریابی سياهه افکار ناکارآمد حرفه‌ای چکیده   PDF
سعید قنبری, محمد كريم خداپناهي, روح‌الله منصوری سپهر, علی نوری, اسفندیار آزاد
 
شماره 18: بهار 1393 ساختار عاملی و اعتباریابی سياهه افکار ناکارآمد حرفه‌ای چکیده   PDF
سعید قنبری, محمد كريم خداپناهي, روح‌الله منصوری سپهر, علی نوری, اسفندیار آزاد
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1394 ساختار عاملی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس رسالت مسیر شغلی در بین دانشجویان پزشکی چکیده   PDF
نوشین پردلان, محمدرضا برنا, صدف خلیجیان, مرجان سید طالبی
 
شماره 15: تابستان 1392 سهم هوش هیجانی و هوش شناختی با پیشرفت تحصیلی چکیده   PDF
ﻛﺒﺮي ﻓﺮﺟﻲ ﺣﺮاﻧﻲ
 
شماره 11: تابستان 1391 سهم و نقش راهبردهای خودرهبری در توانمندسازی روانشناختی کارکنان آموزش و پرورش چکیده   PDF
اﺑﺎﺻﻠﺖ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ, ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ, ﺟﻌﻔﺮ اﻣﻴﺮيﻓﺮح آﺑﺎدي
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1394 شناسایی شایستگیهای مورد نیاز مشاوران کسب‌و‌کار چکیده   PDF
Mohammad Azizi, Fataemeh Hatami
 
دوره 6, شماره 21: زمستان 1393 شناسایی عوامل درون فردی تاثیرگذار بر سکوت سازمانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران چکیده   PDF
نرگس حسن مرادی, نادر شیخ الاسلامی, حرمت سادات عباسی خواه
 
دوره 9, شماره 30 (1396): دوره 9، شماره 30، بهار 1396 طراحی مدل ارتقاء بهره وری کارکنان در سازمان:تبیین نقش سرمایه روان شناختی چکیده
مژگان حمیدی بیناباج
 
دوره 6, شماره 21: زمستان 1393 طراحی مدل تقویت ماندگاری سازمانی کارکنان دانش‏پایه: با استفاده از فن دلفی چکیده   PDF
مهدی رشـیدی, علیرضا موغلی, رضا رسولی
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1394 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیامد‌های فشارزا‌های چالشی و فشارزا‌های بازدارنده در کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران چکیده   PDF
نسرین ارشدی, فاطمه دانش, عبدالکاظم نیسی
 
دوره 7, شماره 3: پاییز1394 فرسودگی شغلي و عوامل جمعیت‌شناختی مرتبط با آن در بین حسابداران شاغل در شرکت‌های دولتی چکیده   PDF
سپیده راجی زاده, حجت اله زنگی‌آبادی زنگی آبادی
 
شماره 15: تابستان 1392 مدل ادراك و نگرش معلمان نسبت به توسعه حرفه‌اي در مراكز تربيت معلم: مطالعه‌ تركيبي چکیده   PDF
ﻣﺮﺗــﻀﻲ ﻃــﺎﻫﺮي, ﻣﺤﺒﻮﺑــﻪ عارفی, ﻣﺤﻤﺪﺣــﺴﻦ ﭘﺮداﺧﺘﭽﻲ, محمد ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ
 
دوره 9, شماره 30 (1396): دوره 9، شماره 30، بهار 1396 مدل ساختاری تأثیر سبک رهبری اخلاقی و عدالت سازمانی ادراک شده بر سکوت سازمانی چکیده
بهناز مهاجران, افشین دیوبند
 
شماره 14: بهار 1392 مطالعه رابطه نظام‌هاي ارزشي و تعهّد ‌سازماني كاركنان آموزش و پرورش شهر ايذه چکیده   PDF
ﻣﻠﻮك ﺣﺒﻴﺒﻲ
 
بهار 1393 مقايسه اثربخشي آموزش شناختي مبتني بر ذهن‌آگاهي متناسب با فرهنگ ايرانی و آموزش شناختي ـ رفتاري بر استرس شغلي کارکنان شرکت‌هاي خدمات‌رسان چکیده   PDF
داریوش جلالی, اصغر آقایی, هوشنگ طالبی, محمدعلی مظاهری
 
شماره 18: بهار 1393 مقايسه اثربخشي آموزش شناختي مبتني بر ذهن‌آگاهي متناسب با فرهنگ ايرانی و آموزش شناختي ـ رفتاري بر استرس شغلي کارکنان شرکت‌هاي خدمات‌رسان چکیده   PDF
داریوش جلالی, اصغر آقایی, هوشنگ طالبی, محمدعلی مظاهری
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1394 مقايسه اثربخشي رويکردهاي سنتي، مدرن و فرامدرن مشاوره مسير شغلي بر افزايش انطباق‌پذيري مسير شغلي دانشجويان دانشگاه اصفهان چکیده   PDF
عبدالرحيم کسايي اصفهاني, محمدرضا عابدي, ايران باغبان, سيمين حسينيان
 
شماره 9: زمستان 1390 مقايسه ميزان خودانضباطي و سطوح آن در شرايط كاري مختلف در بين كاركنان توليد چکیده   PDF
ﺳﻴﺪه ﻣﻨﻮر ﻳﺰدي, ﻏﺰال زﻧﺪﻛﺮﻳﻤﻲ
 
شماره 14: بهار 1392 مقایسه باورهای غیرمنطقی انتخاب شغل در فارغ-التحصیلان شاغل و غیرشاغل مراجعهکننده به اداره کار شهرستان برازجان چکیده   PDF
ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻟﻘﺎء, ﻛﻴﻮﻣﺮث ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ
 
دوره 7, شماره 1: بهار 1394 مقایسه تعارض کار – خانواده و سازگاری زناشویی در کارمندان مرد نوبت کار و غیر نوبت کار شرکت پتروشیمی مناطق نفت‌خیز جنوب چکیده   PDF
آناهیتا خدابخشی کولایی, تقی پورابراهیم, لادن منصور, ثمین پاک نژاد
 
شماره 18: بهار 1393 مقایسه شيوه‌هاي مقابله با استرس و خودپنداره در زنان متأهل تحصيل‌كردة شاغل و غيرشاغل چکیده   PDF
سیمین حسینیان, محمد رضا فلسفی نژاد, آناهیتا خدابخشی کولایی
 
شماره 17: زمستان 1392 مقایسه فراتحلیل شش مدل تاثیر نگرش‌های شغلی بر عملکرد کارکنان در 13 شركتپالايش و پخش فرآورده‌های نفتی، نقش واسطه‌ای خود اثربخشی چکیده   PDF
ﺣﻤﻴﺪرﺿــﺎ ﻋﺮﻳــﻀﻲ, ﻣﺤــﺴﻦ ﮔﻠﭙـرور, ﺳــﻴﻤﺎ ﺟﻨﺘﻴﺎن
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1395 مقایسه مثبت‌اندیشی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی حرفه‌ای دریانوردان و کارمندان خشکی شرکت ملی نفتکش ایران چکیده   PDF
زهرا کریمی, احمد کربلایی محمد میگونی, مهرداد ثابت
 
151 - 175 (194) << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>