اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

دهقان مروستی, ساناز, داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ (Iran, Islamic Republic of)
دهمرده, سمیه, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
دهمرده, سمیه, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ (Iran, Islamic Republic of)
دولتی, مریم, دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار
دیبا, الهام, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
دیباج, فاطمه السادات, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
دیوبند, افشین, دانشگاه ارومیه
دﻳﻦدوﺳﺖ, ﻟﻌﻴﺎ, داﻧﺸگاه اﺻﻔﻬﺎن (Iran, Islamic Republic of)

ر

راجی زاده, سپیده, داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر (Iran, Islamic Republic of)
راجی زاده, سپیده, دانشگاه پیام نور (Iran, Islamic Republic of)
رحمانی, مهدی, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
رحیمی, سعید, دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
رزقی شیرسوار, دکتر هادی, استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار
رستمی, مهدی, کارشناس مرکز مشاوره معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
رسولی, آراس, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ (Iran, Islamic Republic of)
رسولی, آراس, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
رسولی, رضا, دانشگاه پیام نور (Iran, Islamic Republic of)
رسولی, رضا
رسولی, رویا, دانشگاه الزهرا(س) (Iran, Islamic Republic of)
رشـیدی, مهدی, دانشگاه پیام نور (Iran, Islamic Republic of)
رشیدی, مهدی, دانشگاه پیام نور
روایی, فریبا, دانشگاه الزهرا(س) (Iran, Islamic Republic of)
روحی دهکردی, میترا, داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن (Iran, Islamic Republic of)
ریاحی نیا, نصرت, دانشگاه خوارمی (Iran, Islamic Republic of)
رﺋﻴﺴﻲ, ﺣﺎﻣـﺪ, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

151 - 175 (555)    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>