اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

خ

خدابخشی کولایی, آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ, دانشگاه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ   (Iran, Islamic Republic of)
خداپناهي, محمد كريم, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خداپناهي, محمد كريم, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ (Iran, Islamic Republic of)
خردمند مشعل, حسن, دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
خرسندي يامچي, اكبر
خرسندي يامچي, اكبر, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
خشوعي, مهديه سادات, داﻧﺸﮕﺎه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
خشوعی, مهدیه سادات
خضرلو, رقیه, داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ (Iran, Islamic Republic of)
خلج, فرزانه, دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) (Iran, Islamic Republic of)
خلج, فرزانه, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ (Iran, Islamic Republic of)
خلیجیان, صدف, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خواجه, نجمه, دانشگاه شهید چمران اهواز
خواجه, نجمه, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز (Iran, Islamic Republic of)
خوش کنش, ابوالقاسم, استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
خوش کنش, ابوالقاسم, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خوش کنش, ابوالقاسم
خوشنویسان, فاطمه, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)

د

دانش, فاطمه, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اهواز (Iran, Islamic Republic of)
دانش, فاطمه
داوودي, ﺣــﺴﻴﻦ, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ (Iran, Islamic Republic of)
دراﻧﻲ, ﻛﻤﺎل, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
دستجردی, رضا, داﻧﺸﮕﺎه بیرجند (Iran, Islamic Republic of)
دلاور, علی, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
دهقان, زیاد, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)

126 - 150 (555)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>