اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ح

حسنی, محمد, داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ (Iran, Islamic Republic of)
حسينيان, سيمين, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
حسينيان, سيمين, داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا (Iran, Islamic Republic of)
حسینیان, سیمین, داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا (Iran, Islamic Republic of)
حسینیان, سیمین, دانشگاه اﻟﺰﻫﺮا (Iran, Islamic Republic of)
حسینیان, سیمین, دانشگاه الزهرا(س) (Iran, Islamic Republic of)
حسینیان, سیمین, دانشگاه الزهرا (Iran, Islamic Republic of)
حقانی, محمود, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حمیدی بیناباج, مژگان, عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حیدری, حسین, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی (Iran, Islamic Republic of)

خ

خاص محمدی, مهدی, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خامسان, احمد, داﻧﺸﮕﺎه بیرجند (Iran, Islamic Republic of)
خانی جزنی, رضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ (Iran, Islamic Republic of)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خدابخشی کولایی, آناهیتا, دانشگاه غیرانتفاعی خاتم (Iran, Islamic Republic of)
خدابخشی کولایی, آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ, دانشگاه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ   (Iran, Islamic Republic of)
خداپناهي, محمد كريم, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
خداپناهي, محمد كريم, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ (Iran, Islamic Republic of)
خردمند مشعل, حسن, دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
خرسندي يامچي, اكبر, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
خشوعي, مهديه سادات, داﻧﺸﮕﺎه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
خضرلو, رقیه, داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ (Iran, Islamic Republic of)
خلج, فرزانه, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ (Iran, Islamic Republic of)
خلیجیان, صدف, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

101 - 125 (504)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>