اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ت

تاج, ﻓﺎﻃﻤﻪ, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
تاجيك, عاطفه
تاجی, مهدی, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
تاجیک, افسانه, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
تاجیک, افسانه, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ (Iran, Islamic Republic of)
تاجیک, مهدی, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
تدین چهارسوقی, بتول, داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن (Iran, Islamic Republic of)

ث

ثابت, مهرداد, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)

ج

جدی, ابراهیم, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
جراره, جمشید
جعفری, علی, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جعفری, فروغ, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
جعفری, مصطفی, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جلالی, داریوش, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
جلالی, داریوش, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ (Iran, Islamic Republic of)
جهانبخشی, زهرا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جهانبخشی, زﻫﺮا, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
جهاندیده, نگار, دانشگاه شهید چمران اهواز (Iran, Islamic Republic of)
جوانمرد, شبنم, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
جوشقانی, نسرین

ح

حاجیان, ﻣﺤﺒﻮﺑــﻪ, دانشگاه الزهرا (Iran, Islamic Republic of)
حاجیان, ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ, دانشگاه الزهرا (Iran, Islamic Republic of)
حسن مرادی, نرگس, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
حسنی, شهرزاد, ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، اراك، (Iran, Islamic Republic of)
حسنی, محمد, دانشگاه ارومیه (Iran, Islamic Republic of)

76 - 100 (504)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>