اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

دانش, فاطمه
دانش, فاطمه, داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اهواز (Iran, Islamic Republic of)
داوودي, ﺣــﺴﻴﻦ, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ (Iran, Islamic Republic of)
دراﻧﻲ, ﻛﻤﺎل, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
دستجردی, رضا, داﻧﺸﮕﺎه بیرجند (Iran, Islamic Republic of)
دلاور, علی, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
دهقان, زیاد, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
دهقان مروستی, ساناز, داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ (Iran, Islamic Republic of)
دهمرده, سمیه, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ (Iran, Islamic Republic of)
دهمرده, سمیه, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
دولتی, مریم, دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار
دیبا, الهام, دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
دیباج, فاطمه السادات, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
دیوبند, افشین, دانشگاه ارومیه
دﻳﻦدوﺳﺖ, ﻟﻌﻴﺎ, داﻧﺸگاه اﺻﻔﻬﺎن (Iran, Islamic Republic of)

1 - 15 (15)