اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ت

تاج, ﻓﺎﻃﻤﻪ, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
تاجيك, عاطفه
تاجی, مهدی, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
تاجیک, افسانه, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ (Iran, Islamic Republic of)
تاجیک, افسانه, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
تاجیک, مهدی, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
تدین چهارسوقی, بتول, داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن (Iran, Islamic Republic of)

1 - 7 (7)