کلیدواژه‌ها = استرس شغلی
تعداد مقالات: 5
3. پیش بینی استرس شغلی، تیپ‌های شخصیتی و تعهد سازمانی کارکنان

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 55-70

مریم خدابخشی؛ ابولفضل کرمی


4. بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت زناشویی در کارکنان زن

دوره 1390، شماره 9، بهار 1390

ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻣﺤﻤﺪﻱ؛ منیژه مقصودی


5. بررسی مقایسهای استرس شغلی دبیران تربیت بدنی مدارس دولتی راهنمایی

دوره 1390، شماره 9، بهار 1390

ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﭘﻮرﻗـﺎز؛ ﻣﻬـﻴﻦ ﻛﻴﺨـﺎﻧﮋاد؛ اﻛﺒـﺮ ﻓﺮﺟﻲ ارﻣﻜﻲ